Minimaal één maal per jaar, omstreeks maart, houden we de jaarvergadering. Op deze vergadering geeft het bestuur verantwoording van zijn handelen, door middel van het verslag van de secretaris, Ook is er verslag van de financiële stand van zaken door de kascommissie en wordt de bestuurswisseling besproken. Je krijgt ruim van tevoren de uitnodiging voor de vergadering inclusief de stukken. Ook leden kunnen tijdens deze vergadering informatie vragen en voorstellen doen.

Dankzij Corona zal deze gehouden worden op 28 mei 2021 (bericht volgt tzt)