Omstreeks de maand november bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor mest. De mest wordt dan gezamenlijk ingekocht. Het formulier vind je onder nuttige tips.