samen een tuin 

  

 

 

Sommige leden willen graag een tweede sleutel. Dit kan op aanvraag.

Meld je bij Mirjam van Veen:  tuinverhuur@moestuin-deheiligenberg.nl

Na betaling van € 10,-,  ontvang je een extra sleutel. Banknummer: NL44RABO 0367 3268 tnv Volkstuinvereniging de Heiligenberg.

We verzoeken jullie extra sleutels nooit op eigen houtje, maar altijd via het bestuur te laten bijmaken. Zo voorkomen we dat er sleutels van mindere kwaliteit (die daardoor eerder voor slijtage van het slot zorgen) gebruikt worden.

Sleutels, ook de extra sleutels zijn eigendom van de vereniging. Je betaalt voor het gebruik en onderhoud van het slot. Tuinleden die extra sleutels willen, zijn verantwoordelijk voor verlies of het niet inleveren van extra sleutels. 

Bij opzegging lidmaatschap lever je alle sleutels in bij Mirjam van Veen.